Be secure with us

Architektura a správa Windows infrastruktury

Be secure with us

Popis služby

Architektura

Architektura je velmi propojená z bezpečností, jelikož pokud návrh infrastruktury s ní nepočítá, dost často se stává, že bezpečnostní koncepty nelze aplikovat. Díky našemu přesahu a
zkušenostem vám dokážeme formou konzultace pomoci s tvorbou architektury vaší Windows či hybrid cloud infrastruktury a podívat se na návrh z jiných úhlů pohledu jako právě
bezpečnosti, segmentace sítě, virtualizace, integrace a dalších.

Migrace/upgrade

Jelikož se v bezpečnostních projektech stává, že doporučením je upgrade na novější verze
operačních systémů
(serverové i desktopové) a zákazník ne vždy má na tento projekt volné
lidské zdroje, máme za sebou několik projektů tohoto typu, kde upgrade probíhal i v řádech
stovek kusů. V první fázi se začíná analýzou, kde se určí architektura a potřeba zákazníka,
dále se vytvoří migrační plán a proběhne pilotní nasazení ať už v rámci technického ověření funkčnosti, tak spokojenosti klienta. V poslední fázi se provede upgrade v rámci celé
organizace
.

V rámci migrací se nejčastěji jedná o přesun do Office 365 či Microsoft 365, ať už cloud only
nebo hybridní scénář. V případě našich projektů je tato činnost většinou spojena s
bezpečnostním projektem, kde se v rámci migrace provede i bezpečnostní analýza a
zabezpečení
za využití bezpečnostních funkcí, které jsou poskytnuté společností Microsoft.

Správa infrastruktury

Nejčastějším typem správy v rámci organizací pro nás bývá optimalizace patch managementu, zasílání měsíčních reportů bezpečnostních aktualizací na operační systém Windows,
Exchange, SQL, SCCM,… včetně CVE, testování v demo prostředí a následná implementace v prostředí zákazníka.

Díky tomu, že implementace bezpečnosti v rámci Windows infrastruktury vyžaduje hlubokou
znalost systému a rolí, pomáháme také s instalací a správou serverů v komplikovanějších
architekturách.

Konzultace

Konzultační služby poskytujeme v rámci všech našich služeb týkajících se zabezpečení,
architektury, migrací, správy infrastruktury, ať už pro ověření konceptu, který zákazník zamýšlí, nebo mu je navrhován nějakým dodavatelem a chce znát názor od více stran či z jiného úhlu
pohledu.

Architektura a správa Windows infrastruktury

Migrace/upgrade

Konzultace

Napište nám
Průběh

Projektu

Architektura

Dokážeme vám formou konzultace pomoci s tvorbou architektury vaší Windows či hybrid cloud infrastruktury a podívat se na návrh z jiných úhlů pohledu jako právě bezpečnosti, segmentace sítě, virtualizace, integrace a dalších.

Migrace/upgrade

Upgrade na novější verze operačních systémů (serverové i desktopové), migrace do Office 365 či Microsoft 365, ať už cloud only nebo hybridní scénář.

Správa infrastruktury

Optimalizace patch managementu, zasílání měsíčních reportů bezpečnostních aktualizací, testování v demo prostředí a následná implementace ve vašem prostředí.

Konzultace

Konzultační služby poskytujeme v rámci všech našich služeb týkajících se zabezpečení, architektury, migrací a správy infrastruktury.